Number of the records: 1  

Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany

  1. energetické strojárstvo. Power machinery. fuel. biomass. boiler. energy. kotolňa. energiaKupča, Ivan, 1969- Spaľovňa na biomasu pre obec Hronské Kľačany. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011. Kleman, Tomáš, 1982-

Number of the records: 1