Number of the records: 1  

Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X

  1. Urbanistické, Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2011. -- 276 s. -- ISBN : 978-80-227-3536-0.

Number of the records: 1