Number of the records: 1  

Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach

  1. biogas. bioplyn. integrovaná bezpečnosť. Integrated SafetyBoleman, Tomáš, 1984- Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach : Dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011. -- 141 s., autoreferát, CD-ROM. -- Študijný program: integrovaná bezpečnoť. -- Číslo a názov študijného odboru: 8.3.5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Soldán, Maroš, 1969-

Number of the records: 1