Number of the records: 1  

K niektorým otázkam miery a integrálu

  1. Riečanová, Zdena K niektorým otázkam miery a integrálu : Správa k priebežnej oponentúre úlohy I-5-1/11c. -- Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978. -- Nestr. Kolesárová, A.. Komorníková, Magda, 1949-. Olejček, Vladimír, 1946-. Šabo, Michal, 1944-. Šipoš, Ján

Number of the records: 1