Number of the records: 1  

Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky

  1. Marková, Eva, 1942- Riadenie a kontrola samostatnej práce študentov v predmetoch základného štúdia vyučovaných katedrou metematiky : Správa k záverečnej oponentúre etapy výskumnej úlohy. RS X-01-05-16/6. -- Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990. -- nestr príl. Alexander, František. Kačníková, Tatiana. Sabolová , Mária, 1941-

Number of the records: 1