Number of the records: 1  

Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy

  1. facility managementMajtán, Štefan Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. -- Bratislava : Ekonóm, 2011. -- 497 s. -- ISBN : 978-80-225-3200-6.

Number of the records: 1