Number of the records: 1  

Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania

  1. odlievanieKrafský, Roman, 1983- Štúdium miktroštruktúry a mechanických vlastností silumínu Al-Si12 s prihliadnutím na spôsoby odlievania. Sojka, Jaroslav, 1983-. Chaus, Alexander 1954- In: Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. -- Technológia 2011 = Technology 2011 : Zborník abstraktov z 12. medzinárodnej konferencie. Bratislava, 13. 9. 2011 + CD s plnými textami príspevkov. -- s.200-202. -- 978-80-227-3545-2.
Number of the records: 1