Number of the records: 1  

Funkčné povlaky na hliníkovom substráte

  1. 669.713.7(043.3)Zemanová, Matilda, 1967- Funkčné povlaky na hliníkovom substráte : Obh. 24.10.1996 / [aut.]Zemanová,Matilda. -- Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1996. -- 102 s : Obr.,tab.,grafy,lit. -- Katedra anorganickej chémie.

Number of the records: 1