Number of the records: 1  

Informačné centrum, Kollárovo námestie, Bratislava

  1. architektúra a urbanizmus. Architecture and Urban DesignBočkayová, Tatiana, 1988- Informačné centrum, Kollárovo námestie, Bratislava. -- Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012. Vinárčiková, Jana, 1961-

Number of the records: 1