Number of the records: 1  

Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie

  1. materiálové inžinierstvo. Materials Engineering. expansion. diferenčná termická analýzaTok, Zoltán, 1988- Vplyv zloženia speniteľného hliníkového polotovaru na priebeh expanzie. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012. -- 50s CD ROM. Harnúšková, Jana, 1985-

Number of the records: 1