Number of the records: 1  

Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení

  1. vodohospodárske inžinierstvo. Water Resources Engineering. GIS. GIS. GIS. GISDanko, Michal, 1983- Modelovanie povodňovej vlny pre návrh protipovodňových opatrení : Dizertačná práca. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. -- 161 s. Hlavčová, Kamila, 1959-

Number of the records: 1