Number of the records: 1  

Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie

  1. geodézia a kartografia. Geodesy and Cartography. GNSS. GNSS. GNSS. GNSSHroboň, Andrej, 1988- Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012. Papčo, Juraj, 1978-

Number of the records: 1