Number of the records: 1  

Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty

  1. porasty. soil water regime. soil water storage. vegetation. vodný režim pôdy. zásoba vody v pôdeJarabicová, Miroslava, 1987- Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty. In: Bratislava : STU v Bratislave SvF KZEI, 2012. -- Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Kočovce, SR, 21.-23.11.2012. -- s.8-14. -- 978-80-227-3816-3.
Number of the records: 1