Number of the records: 1  

Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste

  1. urbanizmus. manažment. verejný priestor. zeleň. stratégia. plánovaniePasečná, Ivana, 1982- Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste : dizertačná práca. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2012. -- 98.

Number of the records: 1