Number of the records: 1  

Strojírenská technologie 2013 [elektronický zdroj]

  1. Strojírenská Strojírenská technologie 2013 [elektronický zdroj] : 5. ročník mezinárodní konference, Plzeň, ČR, 22. - 23. 01. 2013. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. -- USB kľúč. -- recenzované. -- ISBN : 978-80-261-0136-9.

Number of the records: 1