Number of the records: 1  

Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni

  1. výrobné systémy a manažérstvo kvality. Production Systems and Quality Management. prevencia. chyba. človekAnguš, Vladislav, 1975- Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. Červeňan, Andrej, 1971-

Number of the records: 1