Number of the records: 1  

Rozhodovanie a rozhodovacie procesy v manažmente

  1. výrobné systémy a manažérstvo kvality. Production Systems and Quality Management. rozhodovacie procesy. rozhodovanieZöldová, Zuzana, 1990- Rozhodovanie a rozhodovacie procesy v manažmente. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012. Baďo, Radomír, 1984-

Number of the records: 1