Number of the records: 1  

Automatizácia inžinierskych úloh

  1. 624.011.1(075.8). 004.42Baláž, Ivan, 1948- Automatizácia inžinierskych úloh : Príklady z programovania výpočtov kovových konštrukcií / [aut]Draškovič,Ferdinand;Baláž,Ivan. -- 2.preprac.vyd. -- Bratislava : STU v Bratislave, 1991. -- 224 s. -- ISBN : 80-227-0443-1. Draškovič, Ferdinand, 1943-

Number of the records: 1