Number of the records: 1  

Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj]

  1. Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků vědecké konference. Ostrava,ČR, 22.-23.5.2013. -- 1.vyd. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-248-2985-2. Čajka, Radim

Number of the records: 1