Number of the records: 1  

Experimentálne metódy mechaniky

  1. 531.001.362 tenzometriaTrebuňa, František Experimentálne metódy mechaniky : Tenzometria. -- 1. vyd. -- Košice : TU v Košiciach, 2012. -- 246 s. -- ISBN : 978-80-553-1378-8. Sivák, Peter

Number of the records: 1