Number of the records: 1  

Využitie najlepšieho nevychýleného odhadu pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou

  1. Materials Engineering. filtration. holografia. Youngov modul pružnostiCisár, Juraj, 1984- Využitie najlepšieho nevychýleného odhadu pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013. Jančuška, Igor, 1958-

Number of the records: 1