Number of the records: 1  

Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj]

  1. Kadnár, Milan Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-552-1020-9. Rusnák, J.. Hrubý, Dušan

Number of the records: 1