Number of the records: 1  

Procesní technika 2013 [elektronický zdroj]

  1. Moravec, Jiří Procesní technika 2013 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference. Praha, ČR, 13.6. 2013. -- Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2013. -- CD-ROM. -- ISBN : 978-80-01-05285-3.

Number of the records: 1