Number of the records: 1  

Pomôcka pre podporu výučby predmetu PLA

  1. aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Applied Informatics and Automation in Industry. SimaticHrušovský, Matej, 1991- Pomôcka pre podporu výučby predmetu PLA. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013. Škulavík, Tomáš, 1985-

Number of the records: 1