Number of the records: 1  

Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne

  1. dizajn. slovenský dizajn. slow dizajnLauková Zajíčková, Katarína, 1981- Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / zost. Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková, Katarína Trnovská. -- 1. vyd. -- Bratislava : just plug_in, 2013. -- 189 s. -- ISBN : 978-80-971416-0-8. Šebeková, Zuzana. Trnovská, Katarína, 1982-

Number of the records: 1