Number of the records: 1  

Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR

  1. Elektroenergetika. Power EngineeringŽiška, Jan, 1988- Návrh algoritmu na vyhodnotenie strát v prenosovej sústave SR. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. -- 50 s príl. Šulc, Igor, 1983-

Number of the records: 1