Number of the records: 1  

Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov

  1. strojárske technológie a materiály. Machine Technologies and Materials. assembly. methodology. layout. montáž. metodikaBenovič, Martin, 1985- Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov : dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013. -- 151 s. -- Študijný program: Strojárske technológie a materiály. -- Názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály. -- Číslo študijného odboru: 2307. Peterka, Jozef, 1963-

Number of the records: 1