Number of the records: 1  

Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení

  1. pressure vessel. arc welding. oblúkové zváranie. tlaková nádobaJanček, Tomáš Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení. Bošanský, Miroslav, 1953- In: Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. -- Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác. Nitra, 23.5. 2013. -- s.CD-ROM, s. 154-157. -- 978-80-552-1020-9.
Number of the records: 1