Number of the records: 1  

Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]

  1. 621 počítačová podpora. Production Technologies. výrobné technológieMorovič, Ladislav, 1979- Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj] : Cvičenia a príklady. -- 1. vyd. -- Trnava : AlumniPress, 2013. -- 192 s. -- ISBN : 978-80-8096-187-9. Zvončan, Marek, 1985-. Kleinedler, Peter, 1980-. Czifra, Juraj. Pokorný, Peter, 1976-. Čuboňová , Nadežda

Number of the records: 1