Number of the records: 1  

Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov

  1. 519.26 pravdepodobnosť a matamatická štatistikaJaniga, Ivan, 1948- Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov : štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát 1.diel. -- 1. vyd. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. -- 265 s., 87 obr., 47 tab. -- ISBN : 978-80-227-4046-3. Starek, Ladislav, 1950-. Varga, Štefan, 1945-

Number of the records: 1