Number of the records: 1  

Individuálne a sociálne:hľadanie vhodného bývania pre rómske komunity na Slovensku

  1. architektúra. bývanie sociálne. bývanie individuálne. komunita rómskaSládek, Michal, 1984- Individuálne a sociálne:hľadanie vhodného bývania pre rómske komunity na Slovensku. In: Praha : Fakulta architektury ČVUT, 2013. -- Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu : přednášky z mezinárodní konference 9.11.2013 na Fakultě architektury ČVUT. -- s.s. 18-21. -- 978-80-01-05372-0.
Number of the records: 1