Number of the records: 1  

Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi

  1. Šúbertová, Elena Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi. -- Bratislava : Ekonóm, 2013. -- 209 s. -- ISBN : 978-80-225-3754-4. Majtán, Štefan. Tršťanská, Alena

Number of the records: 1