Number of the records: 1  

Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations

  1. väzkopružné materiály. viscoelasticitySumec, Jozef, 1945- Mechanical and Mathematical Modeling of Visco-elastic Continua - Constitutive Equations. Minárová , Mária, 1964- In: Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. -- Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků vědecké konference. Ostrava,ČR, 22.-23.5.2013. -- s.CD-ROM, [10] p.. -- 978-80-248-2985-2.
Number of the records: 1