Number of the records: 1  

Návrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok

  1. počítačová podpora návrhu a výroby. Computer-Aided Design and Production. rezný klinHenčel, Lukáš, 1990- Návrh špeciálneho nástroja pre sériovú výrobu súčiastok. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. -- 56s CD. Kleinedler, Peter, 1980-

Number of the records: 1