Number of the records: 1  

Interakcie zliatin medi s povlakovanými a nepovlakovanými nástrojovými oceľami

  1. Materials Engineering. adhesion. adhézia. zliatiny mediDulová, Petra, 1992- Interakcie zliatin medi s povlakovanými a nepovlakovanými nástrojovými oceľami. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014. -- 51s CD. Bílek, Pavel, 1986-

Number of the records: 1