Number of the records: 1  

Kapitoly z historie bydlení

  1. budovy obytné. bývanie. dejiny bývania. dejiny architektúry. stredoveká architektúra. dom stredoveký. domy drevené. domy kamenné. svetlica. kúrenie. osvetlenie denným svetlom. architektúra novoveká. architektúra 19. stor.. domy nájomné. domy robotnícke. kuchyne. výhľad. architektúra 20. storočia. modernizmus. vily. Le Corbusier. Loos Adolf. moderna neskorá. paneláky. domy panelovéDulla, Matúš Kapitoly z historie bydlení. -- Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. -- 279 s. -- ISBN : 978-80-01-05433-8. a kol

Number of the records: 1