Number of the records: 1  

Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému

  1. kvalita produkcie v strojárskych podnikoch. Quality of Production in Engineering Enterprises. quality parameters. decentralizovaný výrobný systém. kvalitatívne parametreDendisová, Anna, 1990- Optimálny výber partnerov do decentralizovaného výrobného systému. -- Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014. Úradníček, Juraj, 1982-

Number of the records: 1