Number of the records: 1  

Priestorové štruktúry sídelných systémov

  1. sídla. priestor. aglomerácia. typológia. klasifikácia. prognózovanie. urbanizmus sídielZibrin, Pavel Priestorové štruktúry sídelných systémov. -- Bratislava : Alfa, 1981. -- 190 s.

Number of the records: 1