Number of the records: 1  

Kritériá pre navrhovanie sídelných útvarov

  1. plánovanie územné. sídla. urbanizmus sídiel. sociológia urbanistická. ekonomika urbanistická. ekológia urbanistická. kompozícia urbanistická. bývanie. výroba. rekreácia. vybavenosť občianska. vybavenosť technická. doprava. zeleň v plánovaní. pokyny metodickéZibrinová, Agnesa Kritériá pre navrhovanie sídelných útvarov. -- Bratislava : Urbion, 1981. -- 170 s.

Number of the records: 1