Number of the records: 1  

Poučenie z miestnych ikon

  1. povojnová architektúra. moderná architektúraPotočár, Marián, 1985- Poučenie z miestnych ikon. In: Romboid. -- Roč.49, č.5-6 (2014), s. 43-46.
Number of the records: 1