Number of the records: 1  

Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení

  1. vodné stavby a vodné hospodárstvoSuchý, Pavol, 1992- Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014. Škultétyová, Ivona, 1960-

Number of the records: 1