Number of the records: 1  

Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže

  1. strojárske technológie a materiály. Machine Technologies and Materials. tank. leakage. terrestrial laser scanning. netesnosť. terestrické laserové skenovanie. nedeštruktívna kontrolaMarcian, Miroslav, 1979- Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže : dizertačná práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014. -- 92s CD + autoreferát. -- Študijný program: strojárske technológie a materiály. -- Číslo a názov študijného odboru: 5.2.7 strojárske technológie a materiály. Koleňák, Roman, 1973-

Number of the records: 1