Number of the records: 1  

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  1. Sborník Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. -- Roč. 60, č. 1 (2014). -- 2014. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava :. -- ISSN 1210-0471.
Number of the records: 1