Number of the records: 1  

Macmillanův slovník moderní ekonomie

  1. 33(038) ekonómia. slovníky výkladovéPearce, David W Macmillanův slovník moderní ekonomie / [aut.] Pearce,David W. a kol. -- 4. vyd. -- Praha : Victoria Publishing, a.s, 1992. -- 549 s. -- ISBN : 80-85605-42-2.

Number of the records: 1