Number of the records: 1  

Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací

  1. 681.3(038). 004.4 (038) výpočtová technika. slovníky výkladovéHlavenka, Jiří Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací / [aut.] Hlavenka,Jiří a kol. -- 3. vyd. -- Praha : Computer Press, 1997. -- 452 s. -- ISBN : 80-7226-023-5.

Number of the records: 1