Number of the records: 1  

Aplikácia elektroniky a automatizácie so zameraním na strojársku výrobu

  1. 681.38. 621 elektronika. strojárstvo. rešeršKormúth, D Aplikácia elektroniky a automatizácie so zameraním na strojársku výrobu / Sprac. D. Kormúth. -- Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1986. -- 139 záznamov(1981-1986.

Number of the records: 1