Number of the records: 1  

Telekomunikácie 2000. Multimediálne telekomunikačné služby a Informačná spoločnosť

  1. 681.324. 621.39. 654. 061.3(08) Telekomunikácie. komunikačné siete. informačné technológie. systémy prenosu dátTelekomunikácie Telekomunikácie 2000. Multimediálne telekomunikačné služby a Informačná spoločnosť : 6. medzinárodná vedecká konferencia. Incheba, Bratislava. SK. 2. - 3. Máj 2000. Zborník prednášok. -- 1.vyd. -- Bratislava : ADAPT, 2000. -- 140 s. -- ISBN : 80-968042-7-8.

Number of the records: 1