Number of the records: 1  

Ninhydrín ako luminiscenčné činidlo

  1. Heilerová, Ľudmila Ninhydrín ako luminiscenčné činidlo. -- Obhaj.:6.6.2000. -- Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000. -- 79 s. Tab., grafy, lit. -- Špec.:Analytická chémia.

Number of the records: 1