Number of the records: 1  

PC revue

  1. 004.38PC revue PC revue : magazín pre používateľov počítačov. -- Bratislava : Perfekt. -- 100 19970624a19939999m__y0sloy0103____ba. -- 207 1 (1993)-----. -- Mesačník. -- 110 afa. -- od roku 2020 vychádza pod názvom Nextech. -- ISSN : 1335-0226.
Number of the records: 1