Number of the records: 1  

Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami

  1. 543.257.5(043.6)Labuda, Ján, 1949- Voltampérometrická analýza s chemicky modifikovanými elektródami. -- Obháj.: 25.1.2001. -- Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000. -- 57 s Prílohy. Tab.,grafy,lit. -- Katedra analytickej chémie.

Number of the records: 1